In de praktijk | Studiebegeleiding Wageningen

Waarom Studiebegeleiding Wageningen direct na de lancering enthousiast aan de slag ging met Studytrack:

Nieuwe behoeften

"Studiebegeleiding Wageningen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Veel van onze docenten hadden behoefte aan de mogelijkheid zelf thuis hun leerlingenadministratie te bekijken en met behulp van deze gegevens hun lessen en begeleiding voor te bereiden. Daarnaast werd er steeds meer tijd besteed aan communiceren met ouders en mentoren, schriftelijk of telefonisch. Door het on-line registreren van informatie over de gang van zaken op studiebegeleiding, werd het mogelijk om ouders en mentoren over hun dochter/zoon te informeren via een beveiligde website."

Ervaring

"Inmiddels werken we al jaren met Studytrack. Het systeem voldoet echt aan onze wensen. Gegevensverwerking gaat snel en efficiënt, door de interactieve mogelijkheden is de communicatie tussen docenten en ouders/ mentoren sterk verbeterd en gemakkelijker geworden. Daarnaast hebben teamleden van Studiebegeleiding Wageningen meer overzicht op het functioneren van leerlingen, en wordt er onderling gemakkelijker gecommuniceerd over de gang van zaken tijdens het werk. Ouders en mentoren zijn enthousiast over de informatie die via Studytrack beschikbaar wordt gesteld, en beide partijen zien dit als een prima instrument om de samenwerking tussen ouders, instituut, en scholen te verbeteren. De technische ondersteuning door Acato is betrouwbaar."

Sonja Immerzeel is eigenaar en docent van Studiebegeleiding Wageningen